Barion Pixel
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. A sütikről részletes információt olvashat az adatvédelmi tájékoztatóban.
Termékek Menü

Adatvédelmi szabályzat

A Vizetiszom.hu webáruház
adatkezelési és adatvédelmi szabályzata

Adatkezelő adatai

Napvilág.hu Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. továbbiakban Vizetiszom.hu webáruház
Cégjegyzékszám: 01-09-891305
Adószám: 14153156-2-43
Székhely: 1237 Budapest, Nevelő utca 7.
Webcím: www.vizetiszom.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 62254/2013

Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja 

Az adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat célja az, hogy lefektesse a Napvilág.hu Kft. www.vizetiszom.hu webcímen elérhető webáruházában történő látogatás, -regisztráció, valamint vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (adatkezelés) szabályait.

A Napvilág.hu Kft, mint adatkezelő, adatkezelése során összhangban jár el az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a 

-1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
-1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
-2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
rendelkezéseire.

A Vizetiszom.hu webáruház. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő védelmét, illetőleg megakadályozzák azok jogtalan felhasználását. 

A szabályzatban használt fogalmak és meghatározásuk.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy – esetünkben a Vizetiszom.hu webáruház Felhasználója.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, többek között gyűjtése, rögzítése, tárolása, rendszerezése, módosítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Személyes adatok köre, célja és jogalapja

A Vizetiszom.hu webáruház az adatkezelést az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi. Az adatkezelésre azért kerül sor, mert a Vizetiszom.hu oldalon található internetes tartalmak látogatói a megfelelő tájékoztatás mellett ehhez hozzájárulnak. Az adatkezelés jogalapja a „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” 5.§ (1) a) pontja. 

Látogatók adatainak kezelése
A Vizetiszom.hu weboldalra érkező látogatások  dátuma, időpontja, a látogató számítógépének IP címe, továbbá böngészőjének típusa rögzítésre kerül, mely adatokat a rendszer a látogató külön nyilatkozata nélkül az oldalra belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan történik. A Vizetiszom.hu adatokat gyűjt a felhasználók aktivitásáról, amelyeket a színvonalasabb kiszolgálás és a webhely teljesítményének növelése érdekében használ fel.  Ezen adatok a személyes felhasználói adatokkal nem kapcsolhatók össze. 

A Vizetiszom.hu webáruház illetve külső szolgáltatói (Google Adwords Remarketing) a személyre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén adatcsomagot, másnéven sütit vagy cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Vizetiszom.hu webáruháznak lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatása során keletkező adatait a korábbi látogatás adataival, kizárólag a Vizetiszom.hu weboldal tartalma tekintetében.

A sütit a Látogató képes törölni saját számítógépéről és alkalmazását le is tilthatja böngészőjében. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. 

A Vizetiszom.hu a Google Adwords remarketing szolgáltatásának követő kódjait használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Látogató letilthatja a Google hirdetési beállítások kezelőjében az ott található utasítások szerint.

A látogatások során keletkező adatok 5 év (1825 nap) után kerülnek törlésre.

Ügyfél levelezések kezelése
A Vizetiszom.hu webáruház ügyfélszolgálatával folytatott levelezések, -amelyek az érintett által önként megadott személyes adatokat is tartalmazhatnak- az ügyintézést követő 5 év (1825 nap) után kerülnek törlésre. 

Hírlevélre, vagy tudásanyag letöltésére feliratkozó látogatók adatainak kezelése
A látogatóknak lehetősége van a weboldalon tudásanyagok letöltésére és feliratkozni a Vizetiszom.hu által rendszeresen kiküldött hírlevélre. A tudásanyagok letöltési linkjét a Vizetiszom.hu a feliratkozóknak e-mail címük és nevük megadása után küldi el. 

Az adatok megadásának célja, hogy lehetővé tegye a későbbi kapcsolattartást és lehetőséget adjon információk, ajánlatok továbbítására.

A feliratkozók és a tudásanyagokat letöltő érintettek adatai hozzájárulásuk visszavonásáig kerül megőrzésre. A hozzájárulást vagy a Vizetiszom.hu által küldött e-mail üzenetek láblécében található leiratkozási linkre kattintva-, vagy a  kapcsolat@vizetiszom.hu címre címzett elektronikus levélben vagy az adatkezelő székhelyére címzett levélben lehet visszavonni. A személyes adatok az adatkezelési hozzájárulás visszavonásától számított legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. 

Vásárlók adatainak kezelése
A Vizetiszom.hu webáruházban leadott rendelések teljesítése érdekében a Vásárló személyes adatokat ad meg. A megadott név, cím, telefonszám, e-mail cím  adatok a megrendelésre vonatkozó számla kiállításához, az online bankkártyás fizetés lebonyolításához, valamint a megrendelés kézbesítéséhez szükségesek.  

A vásárlók által megadott személyes adatok továbbítása

A Vizetiszom.hu oldalon elérhető online bankkártyás fizetés igénybevételéhez személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím) továbbítására van szükség a bankkártyás fizetés szolgáltatója felé. Ezen adatok továbbítására érintett a rendelési folyamat során külön felhatalmázást kell adjon. 

A megrendelt termékek kézbesítése érdekében az érintett által megadott, szállításra vonatkozó személyes adatok (címzett, értesítési telefonszám, valamint e-mail cím) továbbításra kerülnek a kiszállítást végző szolgáltatók felé. 

Vizetiszom.hu webáruház a vásárlók adatait az utolsó vásárlástól számított 10 év (3650 nap) időtartamig őrzi meg, ezt követően törli.

A Vizetiszom.hu webáruház a megadott személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel, személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára csak abban az esetben ad ki, ha erről érintett előzetesen kifejezett hozzájárulását adja vagy erről kötelező erővel törvény rendelkezik. 

A Vizetiszom.hu webáruház a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
valóságáért kizárólag az felelős, aki megadja azokat. Felhasználó kijelenti, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel egy megadott e-mail címmel elvégzett összes művelettel kapcsolatban minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatfeldolgozás

A Vizetiszom.hu webáruház az adatok feldolgozásához igénybe vett adatfeldolgozó partnerei:
Shoprenter.hu Kft, 4028 Debrecen, Kassai út 129.
MiniCRM Zrt, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.

Adattovábbítás lehetősége

A Vizetiszom.hu webáruház kötelezi magát arra, hogy minden olyan partnerének, akinek az adatokat a szolgáltatás ellátása érdekében továbbítja, felhívja a figyelmét, hogy gondoskodjon a továbbított adatok biztonságáról. Tegyék meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő védelmét és megakadályozzák azok jogosulatlan felhasználását.

A Vizetiszom.hu webáruház, mint adatkezelő szolgáltatása teljesítése érdekében az alábbi partnereinek továbbítja vásárlói személyes adatait.
PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72) részére a bankkártyás fizetési módot választó vásárlók adatait.
Trans-o-flex Hungary (1239 Budapest, Európa út 12.) részére a házhozszállítást választó vásárlók adatait.
Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32.) részére a PickPackPont  átvételt választó vásárlók adatait.  

Ha érintett személyes adatait a Vizetiszom.hu az eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztatja érintettet és előzetesen megszerezi hozzájárulását. 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Vizetiszom.hu webáruház jelen szabályzatot módosíthatja. Az aktuális adatvédelmi szabályzat a Vizetiszom.hu webáruház Adatvédelmi szabályzat menüpontjában, vagy a http://www.vizetiszom.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 URL-en érhető el.

Regisztrálók, Vásárlók jogai a Vizetiszom.hu által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

A Vizetiszom.hu az oldalon regisztrálóknak és/vagy vásárlóknak készséggel ad felvilágosítást a kezelt személyes adataikról, az adatkezelés céljáról, azok módjáról illetve az adatokkal kapcsolatba kerülő adatfeldolgozókról. Ezirányú kéréseket, a Viztiszom.hu webáruházban megadott e-mail címről a kapcsolat@vizetiszom.hu e-mail címre megküldött levélben kell megküldeni. A Vizetiszom.hu webáruház legkésőbb 8 munkanapon belül választ ad a feltett kérdésekre. 

Jogorvoslati lehetőségek

13.1 Érintett, személyes adataihoz fűződő jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt érvényesítheti. Személyes adataival kapcsolatos kérdésekben kérheti az alapvető jogok biztosának (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.) segítségét is.

Ha a Vizetiszom.hu webáruház adatkezelésével kapcsolatos bármilyen észrevétele, kérdése van, vagy  szeretné ezzel kapcsolatos véleményét kifejezni, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolat@vízetiszom.hu e-mail címen vagy a 06(1)2831374 telefonszámon.

Budapest, 2012. szeptember 19.